حمایت از کودکان

به بدن من احترام بگذارید!

کتابچه‌ی به بدن من احترام بگذارید که توسط سازمان نجات کودکان تدوین شده است حاوی توصیه‌هایی برای والدین و سرپرستان کودکان درباره‌‌ی چگونگی آغاز صحبت با آنها در ارتباط با مسائل جنسی در سنین مختلف است.

وضعیت پدران ِجهان

مفهوم پدری کنشگرانه چیست؟ در گزارش پیش رو که از وضعیت جهانی پدران تهیه شده است، نتایج کلیدی تحقیقات بین‌المللی به همراه نمونه‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به مشارکت‌ مردان در مواردی چون مراقبت از کودکان، سلامت و حقوق جنسی و باروری، بهداشت مادر، نوزاد و کودک، خشونت، پیشگیری از آن و رشد کودک آورده شده‌ است.

فرآیند سوگواری در کودکان

این مقاله به بررسی اجمالی فهم کودک از مرگ، و راه‌کارهای عینی و مشخص برای گفت‌وگو با کودکان درباره‌ی مرگ پرداخته و پیشنهاداتی به معلمین در این باره که چگونه می‌توان در طولِ [زمان] عزاداری و سوگواری به کودکان کمک کرد، ارائه می‌دهد.

کار با کودکان خیابانی: رویکرد کودک‌محور

این مقاله به بررسی رویکردهای تئوریکی می‌پردازد که در مصاحبه با کودکان خیابانی رویکردی کودک‌-محور را دنبال می‌کنند. دو موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله عبارت از حقوق کودک و خودتعیین‌گری (حق تعیین سرنوشت) درمان‌جو است.

زورگویی در نوجوانان بر مبنای گرایش جنسی

آیا رفتارهای پرخاشگرانه‌ی کلامی به عنوان شکلی از خشونت در نظر گرفته می‌شوند؟ این رفتارها چگونه بر اساس برداشت‌های موجود از گرایش جنسی دیگران تشدید شده و بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارند؟ مطلبی که در پی می‌آید سعی دارد تا به طور خلاصه به بررسی این موضوع بپردازد.

روزهای فاجعه

از نشانه‌های هشداردهنده‌ی خودکشی در کودکان و نوجوانان چه می‌دانید؟ چگونه آنها را بشناسیم و اقدامات مناسب را در پیش بگیریم؟
مطلبی که در پی خواهد آمد شامل توصیه‌هایی برای والدین و کارکنان مدارس در مواجهه با موضوع تمایل به خودکشی در کودکان و نوجوانان است. بی‌تردید با توجه به شرایط و امکانات هر کشوری، توصیه‌های مزبور می‌توانند شیوه‌ی اجرایی متفاوتی داشته باشند.

مباحث انتقادی در زمینه‌ی حقوق کودکان

نویسندگان این مقاله کوشیده‌اند تا برخی موضوعات مهم در حوزه‌ی حقوق کودک را با نگاهی انتقادی مورد بحث قرار دهند. در بحث انتقادی مزبور، چهار موضوع مهم بررسی شده‌اند: تفسیر استقلال به معنی پاسخ‌گو بودن؛ گذار از حق و حقوق به سمت افزایش مداخلات قضایی؛ رابطه‌ی بین دیدگاه‌ فردی و جمعی در حوزه‌ی حقوق کودک؛ نگاه به حقوق کودک به عنوان هدف یا چارچوب مرجع برای عمل در حوزه‌ی آموزشی و تربیتی

موضوع توانایی‌ست!

این کتاب با مشارکت کودکان و برای کودکان تهیه شده است تا پیمان‌نامه‌ی حقوق افراد توان‌خواه را معرفی کند. در این کتاب توضیح می‌دهیم که این کنوانسیون چرا به‌وجود آمد و چگونه می‌تواند به احقاق حقوق افراد توان‌خواه کمک کند.

خانواده‌های تحت پوششِ سیستم‌های خدمات رفاهی و سازمان رفاه کودکان

در گزارشی که توسط مرکز تحقیقات سازمان رفاه کودکان امریکا منتشر شد، شش خانواده که به طور هم‌زمان با سیستم‌ خدمات رفاهی و همچنین سازمان رفاهِ کودکان ارتباط داشتند، در بین سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۹۹ مورد بررسی قرار گرفتند. متن حاضر، تاثیراتِ ارتباط با این دو سیستم بر زندگی خانواده‌های مزبور را مورد بررسی قرار داده است.