برابری جنسیتی

وضعیت پدران ِجهان

مفهوم پدری کنشگرانه چیست؟ در گزارش پیش رو که از وضعیت جهانی پدران تهیه شده است، نتایج کلیدی تحقیقات بین‌المللی به همراه نمونه‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به مشارکت‌ مردان در مواردی چون مراقبت از کودکان، سلامت و حقوق جنسی و باروری، بهداشت مادر، نوزاد و کودک، خشونت، پیشگیری از آن و رشد کودک آورده شده‌ است.

پسرها گریه نمی‌کنند!

تمرینی که در پی می‌آید، به منظور کار با کودکان ۱۳-۸ سال و به چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی در قالب بحث و ارائه‌ی نمایش است. این تمرین ترجمه‌ای از کامپَزیتو، کتاب راهنمای آموزش حقوق بشر به کودکان است که در سال ۲۰۰۷ و با هدف ترویج و توسعه فرهنگ حقوق بشر توسط شورای اروپا تدوین شده است.

سردرگمیِ جنسیتی

تمرین «سردرگمیِ جنسیتی»، ترکیبی از بررسیِ تحلیلیِ مفاهیمی است که در بحث‌های مربوط به جنسیت به کار برده می‌شوند و تعمقی منتقدانه و بلاواسطه بر جنسیت خود است. این تمرین، به منظور کار با نوجوانان ۱۳سال به بالا و درک مفهوم جنسیت و ارتباط آن با خشونت‌های جنسیت‌محور طراحی شده است.

هزینه‌ها‌ی اقتصادیِ کوتاهی در آموزش دختران

این گزارش، تحلیل جدیدی از هزینه‌های اقتصادی ناشی از کوتاهی در آموزش دختران ارائه می‌کند. طبق تحقیقات و اطلاعات اقتصادی به دست آمده، زیان اقتصادی ناشی از عدم آموزش به دختران در سطح پسران، سالانه ۹۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

اگر جنسیت شخصیت‌های یک داستان شناخته شده را جابه جا کنید چه می شود؟

یکی‌ بود یکی‌ نبود. در روزگاران دور پسر کوچک غمگینی زندگی‌ می کرد. پدر او از دنیا رفته بود، و مادرش با مردی که همسرش را از دست داده بود و دو پسر داشت، ازدواج کرده بود. ناپدری، پسر را دوست نداشت…