دوران کودکی

به بدن من احترام بگذارید!

کتابچه‌ی به بدن من احترام بگذارید که توسط سازمان نجات کودکان تدوین شده است حاوی توصیه‌هایی برای والدین و سرپرستان کودکان درباره‌‌ی چگونگی آغاز صحبت با آنها در ارتباط با مسائل جنسی در سنین مختلف است.

وضعیت پدران ِجهان

مفهوم پدری کنشگرانه چیست؟ در گزارش پیش رو که از وضعیت جهانی پدران تهیه شده است، نتایج کلیدی تحقیقات بین‌المللی به همراه نمونه‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به مشارکت‌ مردان در مواردی چون مراقبت از کودکان، سلامت و حقوق جنسی و باروری، بهداشت مادر، نوزاد و کودک، خشونت، پیشگیری از آن و رشد کودک آورده شده‌ است.

فرآیند سوگواری در کودکان

این مقاله به بررسی اجمالی فهم کودک از مرگ، و راه‌کارهای عینی و مشخص برای گفت‌وگو با کودکان درباره‌ی مرگ پرداخته و پیشنهاداتی به معلمین در این باره که چگونه می‌توان در طولِ [زمان] عزاداری و سوگواری به کودکان کمک کرد، ارائه می‌دهد.

کار با کودکان خیابانی: رویکرد کودک‌محور

این مقاله به بررسی رویکردهای تئوریکی می‌پردازد که در مصاحبه با کودکان خیابانی رویکردی کودک‌-محور را دنبال می‌کنند. دو موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله عبارت از حقوق کودک و خودتعیین‌گری (حق تعیین سرنوشت) درمان‌جو است.

روزهای فاجعه

از نشانه‌های هشداردهنده‌ی خودکشی در کودکان و نوجوانان چه می‌دانید؟ چگونه آنها را بشناسیم و اقدامات مناسب را در پیش بگیریم؟
مطلبی که در پی خواهد آمد شامل توصیه‌هایی برای والدین و کارکنان مدارس در مواجهه با موضوع تمایل به خودکشی در کودکان و نوجوانان است. بی‌تردید با توجه به شرایط و امکانات هر کشوری، توصیه‌های مزبور می‌توانند شیوه‌ی اجرایی متفاوتی داشته باشند.

مباحث انتقادی در زمینه‌ی حقوق کودکان

نویسندگان این مقاله کوشیده‌اند تا برخی موضوعات مهم در حوزه‌ی حقوق کودک را با نگاهی انتقادی مورد بحث قرار دهند. در بحث انتقادی مزبور، چهار موضوع مهم بررسی شده‌اند: تفسیر استقلال به معنی پاسخ‌گو بودن؛ گذار از حق و حقوق به سمت افزایش مداخلات قضایی؛ رابطه‌ی بین دیدگاه‌ فردی و جمعی در حوزه‌ی حقوق کودک؛ نگاه به حقوق کودک به عنوان هدف یا چارچوب مرجع برای عمل در حوزه‌ی آموزشی و تربیتی

موضوع توانایی‌ست!

این کتاب با مشارکت کودکان و برای کودکان تهیه شده است تا پیمان‌نامه‌ی حقوق افراد توان‌خواه را معرفی کند. در این کتاب توضیح می‌دهیم که این کنوانسیون چرا به‌وجود آمد و چگونه می‌تواند به احقاق حقوق افراد توان‌خواه کمک کند.

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک

پیمان‌نامه‌‌ی حقوق کودک سندی بین‌المللی‌ست که توسط بسیاری از کشورها تصویب و امضا شده است. مطلبی که در پی می‌آید پس از بررسی اجمالی سند مزبور و اشاره به ویژگی‌های اصلی آن، چگونگی وضعیت کودکان اروپا و سازمان‌های مربوطه را شرح داده و تصویری کلی از آن به دست می‌دهد.

خشونت خانگی و تاثیر آن بر رشد کودکان

خشونت خانگی چه تاثیری بر کودکان دارد؟ این مقاله سعی دارد تا ضمن بررسی تاثیر خشونت بر مراحل مختلف رشد کودک، راه‌کارهایی را نیز در جهت پیشگیری از خشونت علیه کودکان ارائه دهد. مطلبی که در پی می‌آید متن یکی از مباحث ارائه شده در چهارمین مجمع خشونت خانگی در ایالت ولزجنوبی است.

دوستان خیالی

آیا تا به حال کودکتان را در حال صحبت با کسی که وجود ندارد دیده‌اید؟ یا تا به حال شنیده‌اید که از موجود یا فردی حرف بزند که شما نمی‌شناسیدش و ظاهرا فقط در خیال وی وجود دارد؟ احتمالا می‌دانید که به این پدیده، دوست خیالی کودکان می‌گویند. آیا این رفتار، غیرعادی و نگران کننده است؟ مقاله‌ی حاضر را بخوانید تا در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب کنید.

کار اجباری کودکان در خانه: بردگی مدرن

در این مقاله می‌خوانید: کودکان کارگر خانگی چه کسانی هستند، چرا و چگونه به کارگران خانگی تبدیل می‌شوند، ارتباط این پدیده با قاچاق انسان و همچنین بردگی مدرن، عواقب کار اجباری کودکان درخانه و آسیب‌های فیزیکی و روانی آن

سهم و نقشِ آموزش زبان مادری در اوایل دوران کودکی

مقاله حاضر به نقش آموزش زبان مادری در اوایل دوران کودکی می‌پردازد و مسائلِ مطرح شده، در شش قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند: پیشینه زبان در نیجریه، اسناد مربوط به سیاست‌‌های زبانی در نیجریه، نظریه‌های زبان و رشد، بیان مسئله و استدلال، نمونه‌های موفقیت و شکست زبان مادری در کشورها، و پیشنهاداتی برای آینده.

سه موضوع اصلی در تفسیر غربی از دوران کودکی

فیلیپ آریس استدلال کرده که دوران کودکی اروپایی تأویلی ویژه و مدرن و تابع عوامل اجتماعی و تاریخی خاصی در اروپا است. اگرچه، انتقادات وارده به استدلال وی نشان می دهد که تئوری او تنها نظریه‌ی حول ایده‌های مربوط به دوران کودکی نیست.