آموزش جنسی

به بدن من احترام بگذارید!

کتابچه‌ی به بدن من احترام بگذارید که توسط سازمان نجات کودکان تدوین شده است حاوی توصیه‌هایی برای والدین و سرپرستان کودکان درباره‌‌ی چگونگی آغاز صحبت با آنها در ارتباط با مسائل جنسی در سنین مختلف است.

دریافت والدین ایرانی از سکسوالیته کودکان: "کودکان از نظر جنسی معصوم هستند."

آیا دریافت آموزش جامع در مورد سکسوالیته از حقوق یک فرد جوان به شمار می‌آید؟ مقاله‌ی حاضر که حاصل پژوهشی مشارکتی بر روی کودکان تهران است سعی دارد تا به موضوع توسعه‌ی یک برنامه‌ی آموزش سکسوالیته از طریق بررسی دیدگاه والدین و مربیان بهداشت پرداخته و ابعاد حق دریافت آموزش‌های مربوط به سکسوالیته را بررسی کند.

زورگویی در نوجوانان بر مبنای گرایش جنسی

آیا رفتارهای پرخاشگرانه‌ی کلامی به عنوان شکلی از خشونت در نظر گرفته می‌شوند؟ این رفتارها چگونه بر اساس برداشت‌های موجود از گرایش جنسی دیگران تشدید شده و بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارند؟ مطلبی که در پی می‌آید سعی دارد تا به طور خلاصه به بررسی این موضوع بپردازد.

کتاب راهنما برای بزرگسالان: محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در اینترنت

برای والدین، پی‌گیری اینکه کودکان در فضای آنلاین چه می‌کنند به نظر دشوار و حتی امکان‌ناپذیر است و در نتیجه محفاظت از آنان نیز مشکل می‌شود. این کتاب راهنما، به منظور پشتیبانی و هدایت کودکان در اینترنت تهیه شده است.

آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان

در این مقاله می‌خوانید: لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان، منابع، محتوا و کارآمدی برنامه‌های آموزش مسائل جنسی، نقش پزشک اطفال در آموزش مسائل جنسی به کودکان و توصیه‌هایی برای پزشکان

آموزش جنسی برای جوانان دچار چالش های فیزیکی، هیجانی و ذهنی

والدین نگران این هستند که صحبت درباره رابطه جنسی ممکن است مشکل آفرین گردد. اما نیاز است که والدین، کودک را -صرف‌نظر از توانایی‌های وی- برای گسترش مهارت‌های زندگی یاری دهند.