لک‌لکی در کار نیست!

کتاب لک لکی در کار نیست با زبانی ساده مسائل مربوط به تولید مثل و باروری، نحوه تولد، بلوغ، تفاوت جنس‌ها و تفاوت تماس‌ها و همچنین انواع خانواده را برای کودکان شرح می‌دهد. این کتاب که برای کودکان ۴ ساله و بزرگتر نوشته شده، می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات کودکان بوده و در جهت رشد سلامت و بهداشت آنها موثر واقع شود.

لوسی و فضای مجازی

آیا دریافت آموزش جامع در مورد سکسوالیته از حقوق یک فرد جوان به شمار می‌آید؟ مقاله‌ی حاضر که حاصل پژوهشی مشارکتی بر روی کودکان تهران است سعی دارد تا به موضوع توسعه‌ی یک برنامه‌ی آموزش سکسوالیته از طریق بررسی دیدگاه والدین و مربیان بهداشت پرداخته و ابعاد حق دریافت آموزش‌های مربوط به سکسوالیته را بررسی کند.

براي انتقال پيشنهادات خود مي توانيد با ايميل
right2childhood@gmail.com
تماس بگيريد و يا نظرات خود را مستقيما در
اينجا
وارد کنيد