واژه‌نامه

واژگان بسیاری در حوزه‌ی مطالعات کودکی و حقوق کودک وجود دارند که هنوز معادل دقیقی برای آنها در فارسی پیشنهاد نشده است. به همین دلیل سایت حق کودکی، با تهیه‌ی واژه‌نامه‌ای قصد دارد علاوه بر گردآوری لغاتِ رایجِ ترجمه شده در این حوزه، به مرور، معادل‌های پیشنهادی خود در فارسی برای سایر کلمات را نیز به اشتراک بگذارد. بی‌تردید از پیشنهادات صاحب‌نظران استقبال کرده و امیدواریم ما را در جهت ارتقاء کیفیت این بخش یاری کنید.

برای دسترسی به واژه‌نامه، اولین حرف مربوط به کلمه‌ی مورد نظرتان را از میان حروف زیر انتخاب کنید.

  A

  Abuse :
  سوء استفاده
  Acquired Immunodeficiency Syndrome :
  نشانگان نقص ايمنی اكتسابی
  Additive-free Diet :
  رژیم غذایی عاری از مواد افزودنی
  Age gap :
  فاصله سنی
  AIDS Carrier :
  حامل ایدز
  Attainment :
  پیشرفت، دستاورد
  Attractiveness :
  جذابیت
  Autism :
  درخودماندگی، اوتیسم
  Avoidance Principals :
  اصول اجتنابی

  B

  Best practices :
  تجربه‌های موفق
  Body Language :
  زبان بدن
  Bullying :
  زورگویی، قلدری

  C

  Child :
  کودک، هر انسان زیر 18 سال
  Child friendly :
  دوستدار کودک
  Child labour :
  کودک کار
  Child led organization :
  سازمان‌های کودک-نهاد، کودک-بنیان
  Child welfare :
  رفاه کودک
  Child work :
  کار کودک
  Child´s agency :
  عاملیت کودک
  Child´s best interest :
  منافع عالیه کودک، مصلحت کودک
  Child´s domestic work :
  کار خانگی کودک
  Childhood :
  دوران کودکی
  Children made vulnerable by AIDS :
  كودكاني كه بر اثر ايدز آسيب‌پذير شده‌اند
  Children orphaned by AIDS :
  كودكاني كه بر اثر ايدز والدين خود را از دست داده‌اند
  Clumsiness :
  خام حرکتی، اختلال هماهنگی پیشرونده
  Colic :
  قونلج معده یا روده
  Comforters :
  تسلی‌بخش
  Concentration :
  تمرکز
  Coordination Skills :
  مهارت‌های هماهنگی
  Corruption of a minor :
  به انحراف کشیدن کودکان و نوجوانان
  Cot Deaths :
  سندروم مرگ ناگهانی نوزاد در خواب
  Critical thinking :
  تفکر انتقادی
  Criticism :
  انتقاد
  Crying Baby :
  نوزاد گریان

  D

  Derealization :
  واقعیت زدایی
  Detachment :
  دل گسستگی
  Dignity :
  کرامت
  Discrimination :
  تبعیض
  Discrimination :
  تبعیض
  Domestic violence :
  خشونت خانگی
  Down's Syndrome :
  سندرم داون
  Driver :
  محرك
  Dyscalculia :
  اختلال در محاسبه کردن
  Dysgraphia :
  اختلال در نوشتن
  Dyslexia :
  اختلال در خواندن

  E

  Early childhood education :
  آموزش در سال های ابتدایی زندگی
  Emotional Deprivation :
  محرومیت عاطفی
  Empowerment :
  توانمندسازی
  Evidence-Informed :
  مطلع از شواهد
  Evolving capacities :
  قابلیت‌ها و توانایی‌های رو به رشد
  Exclusion :
  طرد و محروم‌سازی
  Exploitation :
  بهره‌کشی
  Exposure :
  مواجهه

  F

  Female genital mutilation/circumcision :
  ناقص‌سازی جنسی زنان و دختران
  Fighting :
  نزاع
  Fine-motor Coordination :
  هماهنگی حرکات ظریف
  Fine-motor skills :
  مهارت‌های حرکتی ظریف
  Fussy Eater :
  افرادی که در غذا خوردن سخت‌گیر هستند

  G

  Gender :
  جنسیت: تفاوت نقش‌ها و روابط اجتماعی زنان و مردان
  Global fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria :
  صندوق جهانی مبارزه با ايدز، سل و مالاريا
  Good practice :
  روش‌ کارآمد
  Grandiosity :
  خودبزرگ‌بینی
  Gross-motor Coordination :
  هماهنگی حرکات درشت
  Guilt :
  تقصیر، گناه، بزه

  H

  HIV prevalence :
  شيوع اچ‌آی‌وی
  Human rights education :
  آموزش حقوق بشر

  I

  Idea :
  فکر، ایده
  Ideas of reference :
  افکار ارجاعی یا انتسابی
  Implementation :
  اجرا
  Incidence :
  بروز
  Inclusion :
  فراگیری
  Inclusive Education :
  آموزش فراگیر
  Injecting drug user :
  مصرف كننده‌ی تزريقي مواد
  International Labour Organization- ILO :
  سازمان جهانی كار
  Intervention :
  مداخله

  L

  Language Stimulation :
  ایجاد انگیزه در یادگیری زبان، انگیزش [یادگیری] زبان، محرک یادگیری زبان
  Learning disability :
  اختلال یادگیری
  Learning through play :
  یادگیری با بازی

  M

  Monitoring and Evaluation Reference Group-MERG :
  گروه مرجع پايش و ارزشيابی

  N

  National Strategic Plan, NSP :
  برنامه‌ی راهبردی كشوری - ملی
  Needs-based approach :
  رویکرد نیاز محور
  Normality :
  بهنجاری

  O

  Opinion :
  عقیده
  Over-Protectiveness :
  حمایت‌گری بیش از حد

  P

  Participation :
  مشارکت
  People with disabilities :
  افراد توان‌خواه
  Person living with HIV :
  فردي كه با اچ‌آی‌وی زندگي می‌كند
  Poverty Reduction Strategy Papers -PRSPs :
  اسناد راهبرد کاهش فقر
  Problem-solving skill :
  توانایی حل مساله
  Problematic sexual behavior :
  رفتارهای جنسی مشکل‌ساز
  Prostitute (Use only in respect to juvenile prostitution) :

  روسپی : فقط درمورد نوجوانان زير سن قانوني. برای بالای ۱۸ سال از معادل تن‌فروش استفاده می‌شود.

  Protection :
  حمایت
  Provision Cyberbullying :
  مزاحمت سایبری، مزاحمت مجازی

  R

  Regional Support Team - RST :
  گروه پشتيبانی منطقه‌ای
  Right-based approach :
  رویکرد حق محور
  Risk of HIV infection :
  خطر عفونت اچ‌آ‌‌ی‌وی

  S

  Self-image :
  خود پنداره
  Separation insecurity :
  احساس ناامنی، یا اضطراب و ترس مرتبط با جدایی
  Sex :
  جنس: تفاوت‌های زيست‌شناختی بين مذكر و مونث
  Special Needs :
  نیاز‌های ویژه
  Stigma :
  انگ‌زنی، بدنام سازی
  Surveillance :
  مراقبت، پایش

  T

  Traumatic stressor :
  عامل استرس‌زای آسیب‌زا

  U

  Unaccompanied minors :
  کودکان بدون همراه
  United Nations Children’s Fund-UNICEF :
  صندوق كودكان سازمان ملل متحد -یونیسف
  United Nations Development Programme, UNDP :
  برنامه توسعه‌ی ملل متحد
  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO :
  سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد - يونسكو
  United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC :
  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
  United Nations Population Fund-UNFPA :
  صندوق جمعيت ملل متحد
  Universal Access :
  دسترسی همگانی
  Universal Precautions :
  احتیاط‌های کلی

  V

  Vulnerable populations :
  جمعيت‌های آسيب‌پذير

  W

  World Food Programme- WFP :
  برنامه‌ی جهانی غذا
  World Intellectual Property Organization- WIPO :
  سازمان جهانی مالكيت فكری

  پيشنهادات خود را براي ما ارسال کنيد

  اطلاعات شما بصورت عمومي منتشر نخواهد شد