واژه‌نامه

واژگان بسیاری در حوزه‌ی مطالعات کودکی و حقوق کودک وجود دارند که هنوز معادل دقیقی برای آنها در فارسی پیشنهاد نشده است. به همین دلیل سایت حق کودکی، با تهیه‌ی واژه‌نامه‌ای قصد دارد علاوه بر گردآوری لغاتِ رایجِ ترجمه شده در این حوزه، به مرور، معادل‌های پیشنهادی خود در فارسی برای سایر کلمات را نیز به اشتراک بگذارد. بی‌تردید از پیشنهادات صاحب‌نظران استقبال کرده و امیدواریم ما را در جهت ارتقاء کیفیت این بخش یاری کنید.

برای دسترسی به واژه‌نامه، اولین حرف مربوط به کلمه‌ی مورد نظرتان را از میان حروف زیر انتخاب کنید.