خشونت علیه دختران توان‌خواه

Orange-10+

 

پایان کمپین قاب نارنجی :

دختران و زنان توان‌خواه دوبرابر دیگران در معرض خطر تجربه‌ی خشونت قرار دارند.

---------------------

همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

منبع اطلاعات ارائه شده در پوستر: