خشونت علیه دختران توان‌خواه

Orange-10+

 

پایان کمپین قاب نارنجی :

دختران و زنان توان‌خواه دوبرابر دیگران در معرض خطر تجربه‌ی خشونت قرار دارند.

---------------------

همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

http://right-to-childhood.com/
http://rastaa.org/
https://www.facebook.com/right2childhood/
https://www.facebook.com/RastaaCenter/
منبع اطلاعات ارائه شده در پوستر:
violence against women with disabilities