ناقص‌سازی جنسیِ دختران

Orange-05

کمپین قاب نارنجی :

در جهان، حدود ۱۴۰ میلیون دختر و زن، قربانی عمل ناقص‌سازی جنسی شده‌اند.

---------------------

همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

تصویر استفاده شده کاری‌ست از آریانا صیرفی
منبع اطلاعات ارائه شده در پوستر: