ناقص‌سازی جنسیِ دختران

Orange-05

کمپین قاب نارنجی :

در جهان، حدود ۱۴۰ میلیون دختر و زن، قربانی عمل ناقص‌سازی جنسی شده‌اند.

---------------------

همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

http://right-to-childhood.com/
http://rastaa.org/
https://www.facebook.com/right2childhood/
https://www.facebook.com/RastaaCenter/
تصویر استفاده شده کاری‌ست از آریانا صیرفی
منبع اطلاعات ارائه شده در پوستر:
سازمان بهداشت جهانی