کار خانگیِ اجباری، استثمارِ پنهان کودکان دختر است.

Orange-02

کمپین قاب نارنجی :
کار خانگیِ اجباری، استثمارِ پنهان کودکان دختر است.
---------------------
همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

تصویر استفاده شده، کلاژی از گرافیتی‌های «بنکسی» است.
Picture adopted from Banksy graffiti artworks.