کار خانگیِ اجباری، استثمارِ پنهان کودکان دختر است.

Orange-02

کمپین قاب نارنجی :
کار خانگیِ اجباری، استثمارِ پنهان کودکان دختر است.
---------------------
همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

http://right-to-childhood.com/
http://rastaa.org/
https://www.facebook.com/right2childhood/
https://www.facebook.com/RastaaCenter/
تصویر استفاده شده، کلاژی از گرافیتی‌های «بنکسی» است.
Picture adopted from Banksy graffiti artworks.