جایی که کودکان می‌خوابند

SHEHD2

 

شِهد، هفت ساله

شِهد عاشق نقاشی کشیدن است اما به تازگی، همه‌ی نقاشی‌های وی موضوع مشابهی دارند: اسلحه. در حالی که دختر کوچولو، روی زمین کنار مرز بسته‌ی مجارستان خوابیده است، مادرش توضیح می‌دهد که "او مدام همه جا اسلحه می‌بیند.". حالا دیگر شِهد نقاشی نمی‌کشد. خانواده‌اش کاغذ و مداد رنگی با خود نیاورده‌اند. او دیگر بازی هم نمی‌کند.

فرار، کودکان را مجبور می‌کند که به دنیای بزرگسالی پا بگذارند و در نگرانی برای آنچه درپیش است سهیم شوند. در دوران سرگردانی، خانواده‌ی شِهد برای پیدا کردن غذا مشکل داشته‌اند. بعضی روزها، با سیب‌هایی که از درخت‌های کنار جاده چیده بودند، سر می‌کردند. اگر آنها می‌دانستند که این سفر چقدر دشوار است ممکن بود که که خطرِ زندگی در سوریه را انتخاب کنند.

 

عکس: ماگنوس وِنمَن

منبع: darbarnensover.aftonbladet.se

این تصویر، متعلق به مجموعه عکس‌های "جایی که کودکان می‌خوابند" است. هدف از تهیه‌ی این مجموعه، شناسایی موقعیت آسیب‌پذیر کودکانی عنوان شده است که به واسطه‌ی جنگ، بی‌خانمان و آواره شده‌اند. پروژه‌ی مزبور، توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان حمایت شده است.