به زورگویی در مدرسه‌تان پایان دهید

شاید خیلی از ما، در دوران مدرسه، تجربه دست و پنجه نرم کردن با افراد زورگو را داشته‌ایم، کسانی که به هر دلیلی دیگری را مسخره می‌کردند، آزار فیزیکی می‌دادند، تحقیر می‌کردند و فرد را به انزوا می‌کشاندند. این تجربه‌ی ناخوشایند می‌تواند آینده‌ی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد. آنها گاهی حتی قادر به صحبت در این مورد نیستند. به کودکان و نوجوانان کمک کنیم تا با زورگویی در مدارس و گروه‌های همسالان مقابله کنند. این ویدئو می‌تواند راهنمایی برای کودکان و نوجوانان باشد تا بیاموزند در مدرسه و همچنین ارتباط با همسالان خود، زورگویی و فرد زورگو را تشخیص دهند و برای مقابله با این عمل، هم از دوستان خود حمایت کنند و هم مغلوب افراد زورگو نشده و از دیگران کمک بخواهند.