فرصتی برای از دست دادن باقی نمانده است

بیش از 130 میلیون نفر از دختران و زنان در عصر حاضر تحت عمل ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته‌اند. این عمل، نقض آشکار حقوق بشر و همچنین از مصادیق نابرابری جنسیتی به شمار می‌آید. علاوه بر درد و رنج شدید فیزیکی در هنگام انجام عمل مزبور و آسیب‌های روانیِ پیامد آن، کودکان ممکن است به دلیل خونریزی، عفونت و عوارضی مشابه، جان خود را نیز از دست بدهند.
برای مبارزه با ناقص‌سازی جنسی دختران و زنان، آگاه سازی و تغییر سنت و فرهنگی که منجر به چنین عملی می‌شود اقدامی مهم به شمار می‌آید. مبارزه با ناقص‌سازی جنسی را به یک خواست عمومی تبدیل کرده و در جهت ریشه کن کردن آن بکوشیم.