کودک آزاری و بی‌توجهی به کودک


rtc5 نویسندگان:
مونیکا ل. مک‌ کوی و اِستفانی م. کین

 انتشارات: سایکولوژی پِرِس

تاریخ انتشار: چاپ اول ۲۰۰۹، ویرایش دوم ۲۰۱۴

 محل انتشار: نیویورک

تعداد صفحات: ۴۳۲

 زبان: انگلیسی

 قیمت: ۷۲ یورو و ۳۹ سنت

 فایل کیندل: ۴۹ یورو و ۴۳ سنت

 

 

هدف از تدوین کتاب ''کودک آزاری و بی‌توجهی به کودک'' فراهم آوردن کتابی آموزشی برای دانشجویان و به منظور آشنا کردن آنها با موضوع بدرفتاری با کودک، چگونگی گزارش دادن آن و مراحل قانونی و قضایی پیگیری کردن این مساله بوده است. این کتاب از چهار فصل اصلی تشکیل شده است که هرکدام از آنها خود به زیربخش‌هایی تقسیم می‌شوند.

 

۱- مقدمه/هدف

فصل اول این کتاب نگاهی اجمالی به مساله‌ی کودک آزاری دارد. این فصل از سه بخش تشکیل شده است و به مسائل گوناگونی مانند کودک آزاری در تاریخ، وقایع موثر در احتمال وقوع کودک آزاری و خانواده و فرهنگ می‌پردازد. این فصل همچنین با توضیح در مورد اهمیت گزارش دادن کودک آزاری، شیوه و زمان آن و نقش گزارشکر مقدمات شروع فصل دوم را برای خواننده آماده می‌کند.

۲- انواع آزار و تاثیرات آنها

در این فصل، همانطور که از عنوان آن نیز مشخص است، نویسنده انواع کودک آزاری و اثرات و ویژگی‌های آنها را تشریح می‌کند. ۱۰ بخش این فصل به موضوع آزار جسمی، روحی و جنسی کودک، بی‌توجهی به او، آزار جنین، نشانگان مونشهاوزن با وکالت و مقاومت کودک می‌پردازد و تعاریف دقیقی از آنها ارائه می‌دهد.

۳- مباحث حقوقی

نویسنده در فصل سوم این کتاب می‌کوشد تا در مورد مراحل قانونی پس از گزارش‌دهی، اطلاعات جامعی را در اختیار خواننده قرار دهد. این فصل به موضوعاتی همچون انواع دادگاه‌ها، کودک در فضای دادگاه و شهادت او می‌پردازد. همچنین در این بخش از کتاب روش‌های مصاحبه پزشکی قانونی و مقامات قضایی، و پیشنهاداتی برای آن مطرح می‌شود.

۴- بعد از این چه اتفاقی می‌افتد؟

فصل آخر این کتاب به بررسی تصمیمات و اتفاقاتی که ممکن است بعد از گزارش‌دهی کودک آزاری بیافتد، می‌پردازد. نویسنده سپس با نگاهی اجمالی بر روش‌ها و برنامه‌های پیشگیری از وقوع کودک آزاری، این کتاب را به پایان می‌برد.