کودکان با نیازهای خاص

بر اساس آمار ارائه شده توسط یونیسف، حدود 93 میلیون کودک در جهان با مشکلات فیزیکی و ذهنی متوسط یا حاد زندگی می‌کنند. این کودکان در بسیاری مواقع محرومیت را تجربه کرده و توسط جامعه به حاشیه رانده می‌شوند. آنها مورد خشونت قرار گرفته و حقوق انسانی و شهروندی‌شان نادیده گرفته می‌شود. این کودکان اگر چه با چالش‌های بسیاری برای زندگی و یادگیری مواجه هستند اما ناتوان نیستند.
توانایی‌های کودکان با نیازهای خاص را بشناسیم و امکانی فراهم کنیم تا زندگی بهتری را تجربه کنند.