مقابله با آزار جنسی کودکان

ویدئویی که در زیر می‌آید به کودکان آموزش می‌دهد که لمس خوب و بد چیست و اگر کسی آنها را آزار داد چه کار کنند. این ویدئو به فارسی دوبله شده و کار سایت حق کودکی نیست اما به دلیل نقش موثری که می‌تواند در آموزش کودکان داشته باشد، آن را با شما به اشتراک می‌گذاریم و امیدوار هستیم کارهایی از این دست ادامه داشته باشند.