اپیزود ۳

شماره سوم پادکست جای خالی

تقدیم به هستی نارویی

تقدیم به کیان پیرفلک

تقدیم به کوردستان

تقدیم به بدن‌های سلاخی شده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای کیان سرزمین‌مان

۵ آذر ۱۴۰۱