قوانین مربوط به ورود ماموران امنیتی به مدرسه

ما به عنوان دانش‌آموز، معلم، مدیر، والدین چقدر با حقوق کودکان زیر هجده سال در فضای مدرسه آشنا هستیم؟ در این قسمت (شماره‌ی یک)، قوانین مربوط به ورود ماموران امنیتی به فضای مدرسه یادآوری می‌شود.

کاری از گروه جای خالی

🎙جای خالی را اینجا دنبال کنید: @JaayeKhaaly