اپیزود ۲

شماره‌ی دوم پادکست جای خالی، تقدیم به آبان، تقدیم به فرزندان آبان، تقدیم به هزار و پانصد جان عزیزی که بی‌گناه ستانده شد

آبان ماه آغاز یک پایان...
۲۵ آبان ۱۴۰۱