اپیزود ۱

"جای خالی " پادکستی‌ برای پرداختن به جای خالی زنانگی، زندگی، آزادی، دموکراسی، حقوق انسانی، امید، قانون، مراقبت و هر آنچه که باید باشد و نیست...

پادکست جای خالی، اپیزود ۱

تقدیم به هموطنان عزیز بلوچستانی‌مان…

تقدیم به فائزه براهویی

تقدیم به خدانور لجه‌ای

۱۸ آبان ۱۴۰۱