گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

امیر نوروزی، ۱۶ ساله‌، روز۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات شهر بندرانزلی با شلیک نیروهای سرکوبگر کشته شد.