گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

نیکا شاه‌کرمی، ۱۷ ساله‌ در تجمع ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در بلوار کشاورز تهران مفقود شده و بدن بی‌جان او صبح روز ۸ مهرماه به خانواده‌اش تحویل داده شد.