گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

امیرحسین بساطی در تاریخ 30 شهریور توسط نیروهای سرکوبگر در خیابان مدرس کرمانشاه کشته شد. ‌خانواده‌ی وی که یک هفته در جستجوی فرزندشان بودند بعد از انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن کودک 16 ساله‌ی خود مطلع شدند.