داستان آزار جنسی

ویدئوی "داستان آزار جنسی" توسط وب‌سایت غرفه‌ی داستان ساخته شده و سایت حق کودکی آن را ترجمه و صداگذاری کرده است. این سایت کودکان را تشویق می‌کند تا داستان‌های واقعی زندگی خود را روایت کرده و در نهایت بر اساس همان داستن‌ها انیمیشن‌هایی را می‌سازد و در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارد. یکی از این داستان‌ها مربوط به زندگی دختری یازده ساله به نام "دی" است. دی توسط دوست مورد اعتماد مادرش مورد آزار جنسی قرار گرفته و برای مطرح کردن آن با مادرش، روزها با خود کلنجار می‌رود. این ویدئو سعی دارد تا کودکان را به بازگویی مشکلات و تجارب تلخشان تشویق کند.

آزار جنسی در هر شکلی به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان، آسیب‌های جدی‌ای را با خود به همراه دارد و لازم است تا کودک همواره از شبکه‌ی حمایتی قابل اعتمادی برخوردار باشد تا بتواند چنین تجربه‌ی آزار دهنده‌ای را با فردی بزرگسال مطرح کند. فراموش نکنیم آن فردی که مورد آزار قرار می‌گیرد به هیچ وجه مقصر نیست و آزار هیچ توجیهی ندارد.

تهیه و سفارش: سایت حق کودکی
ادیت و صداگذاری: سامان جعفری
منبع: www.storybooth.com