کودکان کار در بنگلادش

Bangladesh Child Labor Photo Gallery

شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶، عمران (سمت چپ) و نظام ۱۱ ساله در زمان استراحت بین کار در یک کارخانه سازنده‌ٔ ابزارهای فلزی در داکا، بنگلادش، به موبایل‌های خودنگاه می‌‌کنند.

"دوست دارم به مدرسه برم و درس بخونم". الامین، هنگام کار در یکی‌ از ده‌ها کارخانه‌‌‌ی آلمینیوم‌سازی در اطراف شهر کمرنگیچر در حالتی که لباس‌ها و مجرای تنفسی‌ا‌ش به دلیل استفاده نکردن از لباس مناسب، پوشیده از گرد فلز بود،  این جمله را به زبان آورد.  او در ادامه گفت: "اما پدرم فوت کرده و من چاره‌ی دیگه‌ای ندارم. باید کار کنم."

داستان الامین منحصر به او نیست. به گفته یونیسف، تقریبا ۴.۷ میلیون کودک زیر سن قانونی‌ کار در کشور بنگلادش ( سال۱۴) روز خود را به عنوان خدمتکار رستوران، مامور بلیط در اتوبوس‌های دولتی، کارگر ساختمان، کارگر کارخانه‌های پوشاک و دیگر صنایع خطرناک سپری می‌‌کنند.

عکس: آ. م. احد

 منبع: https://blog.apimages.com/2016/06/13/48673/