پناه‌جویانِ نوجوان و جوانِ بدون همراه

e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6uLMbSOLvewSv4H0-nVvg6IGQFViOjt6gFBVEkrk7YsMkKKD2OcskVbmi3SbQU6MLQ

 

امسال هزاران پناه‌جویِ نوجوان و جوانِ بدون همراه، به دلیل خشونت‌های مربوط به باندهای خیابانی، ربودن کودکان به منظور بهره‌کشی در گروه‌های شبه نظامی،آزارهای مبتنی بر تبعیض نژادی، وضعیت بد اقتصادی ، درگیری‌های نظامی و عوامل دیگر، سفر پرمخاطره  و مرگباری را از آمریکای شمالی به ایتالیا تجربه کرده‌اند. بر این تعداد باید کودکان افغانستان، سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه را نیز افزود. برخی از آنها در این راه جان خود را از دست داده‌اند و برخی دیگر با تحمل آسیب‌های جدی روانی و فیزیکی به کشور مقصد رسیده‌اند که البته شرایط زندگی جدید، دشواری‌ها، آینده‌ی مبهم و وضعیت نابسامان آنها خود داستان دیگری‌ست.

عکس فوق، مربوط به اتاق  نوجوانان و جوانان پناه‌جو در یکی از سرپناه‌های ایتالیا است.

عکس: استیو شِرِر

منبع: widerimage.reuters.com/story/child-refugees-find-shelter-in-italy