خشونت علیه رنگین‌کمانی‌ها

Orange-08+

 

کمپین قاب نارنجی :

نگرش منفی به نوجوانان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس‌ و کوییر، آنها را در معرض خطر فزاینده‌ی تجربه ی خشونت قرار می‌دهد.

---------------------

همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

منبع: مرکز سلامت و پیشگیری