آموزش کودکان دختر

Orange-07

 

کمپین قاب نارنجی :

تحصیل و کسب مهارت، احتمال فقر را در زندگی دختران کاهش می‌دهد.

---------------------

همزمان با کمپین بین‌المللی «جهان را نارنجی کنید»، سایت «حق کودکی» و «مرکز آموزش خانواده رستا» با همکاری هم کمپین «قاب نارنجی» را با هدف اطلاع رسانی درباره خشونت علیه کودکان دختر آغاز کرده‌اند.
با کمپین قاب نارنجی همراه ما باشید!

منبع اطلاعات ارائه شده در پوستر: