قانون در مورد احضار و بازداشت دانش‌‌آموزان چه می‌گوید؟

ما به عنوان دانش‌آموز، معلم، مدیر، والدین چقدر با حقوق کودکان زیر هجده سال در فضای مدرسه آشنا هستیم؟

در این قسمت (شماره‌ی دو) قوانین مرتبط با احضار و بازداشت دانش‌آموزان یادآوری می‌شود.

کاری از گروه جای خالی

🎙جای خالی را اینجا دنبال کنید: @JaayeKhaaly