گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

امیرعلی فولادی، ۱۶ ساله‌، روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱در اعتراضات شهر اسلام آباد غرب با شلیک نیروهای سرکوبگر کشته شد.