گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

سارینا اسماعیل زاده، ۱۶ ساله، در شهر کرج استان البرز، ر ۱ مهر ماه ۱۴۰۱ پس از ضرب و شتم شدید توسط نیروهای سرکوبگر با باتون کشته شد.