وضعیت پدران ِجهان

مفهوم پدری کنشگرانه چیست؟ در گزارش پیش رو که از وضعیت جهانی پدران تهیه شده است، نتایج کلیدی تحقیقات بین‌المللی به همراه نمونه‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به مشارکت‌ مردان در مواردی چون مراقبت از کودکان، سلامت و حقوق جنسی و باروری، بهداشت مادر، نوزاد و کودک، خشونت، پیشگیری از آن و رشد کودک آورده شده‌ است.

زورگویی در نوجوانان بر مبنای گرایش جنسی

آیا رفتارهای پرخاشگرانه‌ی کلامی به عنوان شکلی از خشونت در نظر گرفته می‌شوند؟ این رفتارها چگونه بر اساس برداشت‌های موجود از گرایش جنسی دیگران تشدید شده و بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارند؟ مطلبی که در پی می‌آید سعی دارد تا به طور خلاصه به بررسی این موضوع بپردازد.

روزهای فاجعه

از نشانه‌های هشداردهنده‌ی خودکشی در کودکان و نوجوانان چه می‌دانید؟ چگونه آنها را بشناسیم و اقدامات مناسب را در پیش بگیریم؟
مطلبی که در پی خواهد آمد شامل توصیه‌هایی برای والدین و کارکنان مدارس در مواجهه با موضوع تمایل به خودکشی در کودکان و نوجوانان است. بی‌تردید با توجه به شرایط و امکانات هر کشوری، توصیه‌های مزبور می‌توانند شیوه‌ی اجرایی متفاوتی داشته باشند.

کتاب راهنما برای بزرگسالان: محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در اینترنت

برای والدین، پی‌گیری اینکه کودکان در فضای آنلاین چه می‌کنند به نظر دشوار و حتی امکان‌ناپذیر است و در نتیجه محفاظت از آنان نیز مشکل می‌شود. این کتاب راهنما، به منظور پشتیبانی و هدایت کودکان در اینترنت تهیه شده است.

مباحث انتقادی در زمینه‌ی حقوق کودکان

نویسندگان این مقاله کوشیده‌اند تا برخی موضوعات مهم در حوزه‌ی حقوق کودک را با نگاهی انتقادی مورد بحث قرار دهند. در بحث انتقادی مزبور، چهار موضوع مهم بررسی شده‌اند: تفسیر استقلال به معنی پاسخ‌گو بودن؛ گذار از حق و حقوق به سمت افزایش مداخلات قضایی؛ رابطه‌ی بین دیدگاه‌ فردی و جمعی در حوزه‌ی حقوق کودک؛ نگاه به حقوق کودک به عنوان هدف یا چارچوب مرجع برای عمل در حوزه‌ی آموزشی و تربیتی

سازمان بهداشت جهانی - گزارشی از بدرفتاری با کودک و ارتباط آن با مصرف الکل

در این مقاله می‌خوانید: بدرفتاری با کودک چیست؟ چه ارتباطی میان مصرف الکل و بدرفتاری با کودک وجود دارد؟ الگوهای مصرف الکل در میانِ کسانی که در کودکی با آن‌ها بدرفتاری شده از چه عواملی تاثیر می‌گیرند؟ آمارها چه می‌گویند؟ بهداشت عمومی و سیاست‌های جهانی چه نقشی در کاهش مصرف پرضرر الکل بازی می‌کنند؟

ایجاد محیطی بهینه در خانه برای کودکانِ اوتیسم

این مقاله سعی دارد تا با ارائه‌ی راهکارهای عملی، فضای زندگی کودکانِ اوتیسم را بهبود بخشیده و در نتیجه امکان تعامل و ارتباط آنها با دنیای بیرون را افزایش دهد.

هزینه‌ها‌ی اقتصادیِ کوتاهی در آموزش دختران

این گزارش، تحلیل جدیدی از هزینه‌های اقتصادی ناشی از کوتاهی در آموزش دختران ارائه می‌کند. طبق تحقیقات و اطلاعات اقتصادی به دست آمده، زیان اقتصادی ناشی از عدم آموزش به دختران در سطح پسران، سالانه ۹۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

اقتصاد سیاسیِ آسیب‌های روانی کودکان

مفاهیم جنسیتی، نژادی و طبقاتی از دست دادن خانه -چنان که در این تحقیق بیان شده است- نشان می‌دهد که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، جنبش های‌ محدود شده، قانونی شدن بوروکراسی‌های نظامی و مراقبت نظامی فعال از مرزها، کودکان بیش از پیش به حاشیه رانده می شوند.